Finanțare

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 17.757.749,84 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 16.720.061,85 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.037.687,99 lei